אנרגיה סולארית

כוח השמש

תוכנית "אנרגיה סולארית – כוח השמש", שמוביל מיזם "סיסמה לכל תלמיד", מקדמת את החשיפה של התלמידים, כבר בגיל צעיר, למידע על מקורות אנרגיה מתחדשים כחלק ממחוי​בותנו כאזרחי המדינה והעולם לשמור על איכות הסביבה ולנצל את מקורות האנרגיה בתבונה. התוכנית נועדה לחזק ערכים של מעורבות, לקיחת אחריות אישית וקבלת אחריות חברתית ושמירה על הסביבה, אשר יקנו להם יכולת להתמודד עם סוגיות בתחום הקיימות המשפיעות על חייהם היום ובעתיד. במסגרת תוכנית "אנרגיה סולארית – כוח השמש" רוכשים הילדים, שמהווים סוכני שינוי בקרב בני משפחותיהם והקהילה, ידע בנושא אנרגיה בכלל ואנרגיה סולארית בפרט. זאת לצד חיזוק המיומנויות הנדרשות מבוגר בית הספר במאה ה-21, לרבות אוריינות מחשב ומידע, חשיבה ביקורתית ויצירתית, קבלת החלטות, פתרון בעיות, עבודת צוות, תכנון חיים ועוד. הפעילויות מחולקות לשכבות גיל ברמה דו-שכבתית ומותאמות להנחיות משרד החינוך.